Центр регіональної інформації

Вільний доступ до інформації – право і потреба кожного члена суспільства. Надати можливість долучитись до інформаційних джерел у всьому їх розмаїтті – місія бібліотек.

Одним з пріоритетних напрямків в діяльності районної бібліотеки є співробітництво з державними органами влади та місцевого самоврядування.

Завдання, що стоять перед ЦБ, зокрема центру регіональної інформації, не тільки надавати вільний доступ населенню до інформаційних ресурсів місцевого самоврядування (статичних, нормативних, законодавчих, економічних матеріалів), а й забезпечувати органи місцевої влади і місцевого самоврядування інформацією із загальнодержавних та регіональних питань, вивчати інформаційні потреби населення регіону, надавати йому бібліотечні послуги, а також створити умови для спілкування влади з населенням.

Центр регіональної інформації створено в структурі сектору краєзнавства та народознавства районної бібліотеки  у 2001 році на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» від 22.03.2000р. № 430, розпорядження голови Волочиської РДА   «Про підвищення рівня інформованості населення щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади» від 22.11.2000р.№285/ 2000р., наказу відділу культури Волочиської РДА від 1.03.2001 року. В своїй діяльності ЦРІ керується Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Про інформацію», документами, що приймаються Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, місцевими органами влади.

ЦРІ працює згідно з розробленим положенням та планом роботи.

Фонд центру регулярно поповнюється новими матеріалами. Районна державна адміністрація (1 раз в місяць) та районна рада (щоквартально) надсилають копії розпоряджень, рішень сесії, районних програм, що стосуються соціально-економічного, культурного розвитку району в цілому.

Документи, що надходять, відображаються в «картотеці матеріалів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування».

Найновіші документи органів державної влади та місцевого самоврядування виставляються на інформаційному стенді  «Влада - населенню». У читальному залі оформлена постійно діюча виставка «Влада. Інформація. Населення». До уваги користувачів представлені матеріали різної тематики, які містяться у паках - досьє, а саме:

 • « Інформує Волочиська РДА»;
 • «Внутрішня та зовнішня політика Волочиського району»;
 • «Соціально-економічний та культурний розвиток Волочиського району»;
 • «Депутати обласної,районної,сільських, селищних,міської ради»;
 • «Медичне обслуговування населення»;
 • «Санітарно-епідеміологічна станція інформує»;
 • «Агропромисловий комплекс району»;
 • «Природа. Екологія району»;
 • «Соціальна служба для сім`ї, дітей та молоді»;
 • «Спортивне життя Волочиської територіальної громади»;
 • «Розвиток освіти в районі»;
 • «Релігійна мережа Волочиської територіально громади»;
 • «Правові аспекти життєдіяльності у Волочиській територіальній громаді»;
 • «Матеріали сесії Волочиської районної ради»;
 • «Паспорт територіальної громади Волочиського району»;
 • «Культурне життя Волочиського краю»;
 • «Історичне минуле Волочиського краю»;
 • «Соціальний захист населення»;
 • «Пенсійний фонд інформує»;
 • «Податкова служба інформує»;
 • «Центр зайнятості населення»;
 • «Наш земляк, Сергій Лабазюк – народний депутат України».  

У тематичних папках матеріал групується за темами. Тут містяться графіки прийому громадян місцевими органами влади та їх підрозділами, законодавчі акти, відомості про пільги та соціальні гарантії громадян, зміни в пенсійному забезпечені, про вакансії, рекламні проспекти для тих, хто шукає роботу та багато інших матеріалів до яких звертаються користувачі у пошуках відповіді на запит. Невід`ємною складовою є папок-досьє є фактографічна інформація про район у всіх його аспектах. Така інформація міститься у районній газеті «Зоря», матеріали якої щомісячно переглядаються, скануються, розкладаються у папки та видаються користувачам.        

Особлива увага звертається на такі категорії користувачів, як пенсіонери, інваліди, ветерани праці. Їм першочергово надаються консультації, довідки, поради з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення. Також користувачами ЦРІ є вчителі шкіл, студенти вишів, пересічні громадяни, які часто звертаються із разовим запитом , сільські бібліотекарі.    

Основною категорією користувачів ЦРІ є представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державні службовці, депутати сільських, селищних, міської та районної рад.       На замовлення керівників та провідних фахівців райдержадміністрації, районної ради, які є абонентами індивідуальної інформації ЦРІ готує інформацію за темами:

 • «Діяльність партій у парламенті»;
 • «Правове забезпечення потреб населення»;
 • «Волочиський район на сторінках обласної преси»(інформаційний список обласних періодичних видань, готується і видається ЦРІ один раз в півріччя);
 • «Держава і соціальний захист населення»;
 • «Співпраця бібліотеки і влади»;
 • «Система каталогів і картотек сільської бібліотеки»;  
 • «Головні приорітети обслуговування користувачів ЦБС»;
 • «Роль сільської бібліотеки у житті місцевої громади»;
 • «Публічна бібліотека: місце і роль у становленні місцевого самоврядування»;
 • «Можливості та перспективи бібліотек у співпраці з органами влади».        

Щороку на базі бібліотеки – філіалу с. Соломна проходить  школа професійної майстерності «Сільська бібліотека та влада: перспективи взаємодії».    

Мета проведення – активізувати співпрацю бібліотек з представниками місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, громадськими та молодіжними організаціями, школою та іншими установами. Так співпраця формує позитивний імідж сільської бібліотеки, популяризує її серед громади.      

Основними питаннями, що обговорювалися в ході роботи школи професійної майстерності були : молодіжна політика держави сьогодні у вирішенні проблем, пов’язаних з бездуховністю, насильством, злочинністю, безробіттям, алкоголізмом, наркоманією серед молоді; ефективні шляхи співпраці з владою, культурно-освітніми установами села, перспективи активізації бібліотеки в житті сільської громади; пошук цікавих подекуди неординарних ідей по залученню молоді до читання та роботи бібліотеки в цілому.      

Учасники школи професійної майстерності, а це сільські бібліотекарі мають чому навчитися в Соломні і взяти для себе чимало з досвіду роботи.    

У бібліотеках – філіалах району функціонують куточки регіональної інформації, «Влада інформує», «Влада населенню», де акумулюється інформація про діяльність рад на місцях, районні та місцеві програми розвитку, засідання виконавчих комітетів, довідкова інформація про роботу органів влади та місцевого самоврядування, фактографічна інформація надана в користування районною бібліотекою. Вся ця інформація згрупована в тематичних поличках:

 • «Рішення сесії сільських рад»;
 • «Депутати сільської ради»;
 • «Паспорт територіальної громади села». Особливу увагу працівники сільських бібліотек приділяють обслуговуванню малозахищенних верств населення, а це: пенсіонери, люди з особливими потребами, які обслуговуються на дому, безробітні, учасники бойових дій. Їм надається інформація про новинки законодавчих матеріалів з питань соціального забезпечення. Матеріал даної тематики згрупований в папках-досьє:
 • «Соціальний захист населення»;
 • «Пенсійний фонд інформує»;
 • «Офіційні неопубліковані документи РДА,що надходять до ЦРІ»;
 • «Шкільна та дошкільна освіта: перспективи на майбутнє»;
 • «Місцеві збори та податки малого бізнесу»;
 • «Новини району: інформаційний калейдоскоп»(інформаційний огляд районної газети «Зоря»,готується і видається ЦРІ щомісячно);
 • «Дослідження історії Волочиського краю»;
 • «Зайнятість населення: реалії та перспективи»;
 • «Реформи в Україні»;
 • «Хроніка культурного життя Волочищини»(інформаційний список періодичних видань, готується і видається ЦРІ щоквартально). Для користувачів групової інформації якими є  депутати районної ради,ЦРІ щоквартально готує та видає інформаційні списки літератури:
 • «Правова освіта населення на сторінках преси»;
 • «Органи місцевої влади на сторінках преси та  у дзеркалі офіційної інформації». ЦРІ організовує Дні інформації, Дні спеціаліста, зустрічі за круглим столом, інформаційні години на актуальні теми.

Теми проведення заходів:

 • «Запровадження ринку земель в Україні: реалії і перспективи» / до впровадження економічних реформ/;
 • «Європейський розвиток міста Волочиськ: сьогодення та перспективи» / в рамках Європейського тижня місцевої демократії в Україні/;
 • «Волонтерство – погляд в сьогодення»;
 • «Держава – гарант соціального захисту громадян» / до Всесвітнього дня соціальної справедливості/;
 • «Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя» / в рамках року спорту та здорового способу життя, районної Програми «Молодь Волочищини» на 2011-2015 роки/;
 • «реформування медичних установ у Волочиську та районі: проблеми і напрацювання» /в рамках реалізації урядових реформ/;
 • «Соціальний захист молоді в сільській місцевості»;
 • «Знання прав – запорука захищеності» /до Всеукраїнського тижня права/.  

Центральна районна бібліотека виступає методичним центром для сільських бібліотек і проводить навчання по організації та функціонуванню сільських центрів інформації.    

Для працівників сільських бібліотек організовуються методичні дні, практикуми, заняття для бібліотекарів-початківців, школа професійної майстерності, виїзди на місця з метою надання методичної та практичної допомоги.      

Теми проведення методичних занять:

 • «Центр зайнятості населення інформує».                  

В усіх селах районну ведеться «Картотека матеріалів органів місцевого самоврядування», де відображаються матеріали сесій сільських рад.            

Бібліотеки – філіали системи обслуговують абонентів індивідуальної та групової інформації - це голови та секретарі сільських, селищних рад, депутати цієї ж ланки.  Їм надається інформація з таких тем:

 • «Соціальний захист населення»;
 • «Місцеві збори,податки,фінанси»;
 • «Розвиток Н/Г у Волочиському районні»;
 • «Земля та земельна реформа в Україні»;
 • «Форми здійснення місцевого самоврядування»;
 • «Правова освіта населення на сторінках преси».

Суттєвим доповненням у надані інформації користувачам став Пункт доступу громадян до офіційної інформації. Таку можливість бібліотека отримала завдяки участі у третьому раунді  конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» в рамках програми  «Бібліоміст» .