Методичний відділ  
 
Про методичну службу
Місія методичної служби - методичне та інформаційне забезпечення діяльності бібліотек Волочиської територіальної громади.
 
Завдання методичної служби:
 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності публічних бібліотек Волочиської територіальної громади.
 2. Виявлення інформаційних потреб і задоволення запитів бібліотечних працівників для розвитку професійної діяльності.
 3. Формування та використання інформаційної бази даних про бібліотечний досвід.
 4. Організація безперервної професійної освіти бібліотечних працівників.
 5. Вивчення та впровадження нових інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій в практику роботи бібліотек.
 6. Підготовка та видання методичних матеріалів з актуальних проблем діяльності бібліотек.
 7. Аналітична діяльність, вивчення досвіду роботи бібліотек.
Форми науково-методичної роботи:
 1. Інструктивно-методичні матеріали (інструкції, Положення, листи, Правила роботи і т.д.).
 2. Методичні семінари, практикуми, майстер-класи, виробничі наради, тренінги і т.п.
 3. Методичні консультації та бібліотечно-бібліографічні довідки.
Методико-бібліографічний фонд:
 • Директивні та регламентуючі документи з бібліотечної справи;
 • Документи з теорії, методики та організації бібліотечної роботи, практичні посібники, навчальні посібники з бібліотекознавства та бібліографії;
 • Довідники і стандарти; - Бібліотечна періодика;
 • Папки-накопичувачі, що включають плани, звіти, аналізи, бібліотечні видання та інформацію про діяльність публічних бібліотек Волочиської територіальної громади, аналітичні довідки;
 • Накопичення актуальних статей з фахових періодичних видань, що мають практичне значення для бібліотечних фахівців;
 • Методичні папки-досьє з планами нарад і семінарів;
 • Методичні та бібліографічні посібники, підготовлені та видані працівниками відділу.

 

Методичне забезпечення публічних бібліотек Волочиської центральної біліотеки здійснюють:
 

Сягрова Наталя Миколаївна– завідуюча відділу  організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної роботи Волочиської центральної бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Хоптяр Галина Миколаївна- бібліограф провідний Волочиської центральної бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

 

  


Королюк Людмила Володимирівна - методист провідний Волочиської центральної бібліотеки.

 


Контакти: м.Волочиськ, вул.Незалежності 80; тел. (03845)4-06-69 / (03845)4-02-48.


Аналітико прогностична діяльність бібліотек.  

Основою методичного забезпечення є аналітична діяльність, яка допомагає слідкувати за постійними змінами та процесами, що відбуваються в бібліотечному середовищі. Одним із методів аналізу діяльності бібліотек нашої системи є використання статистики. Це – вивчення основних показників роботи, ресурсів бібліотек, окремих напрямків роботи, моніторинг читання тощо. За результатами такого аналізу щороку готується та видається оглядово – аналітична довідка «Бібліотеки Волочиської територіальної громади: рік…» та представляється на одній з перших виробничих нарад бібліотечних працівників. Аналізи виконання основних показників діяльності бібліотечних установ проводяться раз на квартал. 

Аналіз діяльності бібліотек Волочиської територіальної громади у 2019р.

Аналіз діяльності бібліотек Волочиської територіальної громади у 2020р.


Аналіз діяльності бібліотек Волочиської територіальної громади у 2021р.План роботи методичного відділу на 2019р.

План роботи методичного відділу на 2020р.

План роботи методичного відділу на 2021р.

План роботи методичного відділу на 2022р.

Система підвищення фахового рівня працівників   
 

       Розвиток системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Волочиської територіальної громади здійснюється на основі вдосконалення традиційних і впровадження інноваційних, активних форм та методів навчання і залищається сьогодні пріорітетним в організаційно - методичній роботі.
       Тематика і форми навчання визначаються, виходячи з поточних проблем розвитку бібліотек із урахуванням результатів опитування працівників сільських книгозбірень. Найбільш ефективними комплексними формами навчання є семінари та семінари-практикуми. в програмі таких знань, окрім повідомлень та консультацій, передбачені ділові ігри, мультимедійні презентації, години професійних таємниць чи взаємонарад, круглі столи, де обмінюються ідеями,думками та поглядами на різні аспекти діяльності.
       Ефективно сприяє підвищенню професійної компетентності бібліотекарів проведення методичних днів. На таких днях організовуються вивчення нових методично – бібліографічних матеріалів, огляди професійних видань,бібліотекарі знайомляться з досвідом роботи інших бібліотек, проводяться консультації з визначених поточних питань,  показові культурно – просвітницькі заходи тощо. Кращому засвоєнню теоретичних та практичних знань сприяють заняття шкіл професійної майстерності та шкіл молодого бібліотекаря. Теоретичною частиною їх є інформації, консультації, а більше часу займають  практичні заняття. Важливе місце в підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників є практикуми  та стажування новопризначених.